ตอบคำถาม ชิมช้อปใช้ ตัดสิทธิ์เกือบ 2 แสนราย ใครเข้าข่าย-ลงทะเบียนใหม่ได้ไหม มีคำตอบ เช็คด่วน

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง, ประเทศไทย The Comptroller General’s Department, Thailand


Q : ใครบ้างที่ถูกตัดสิทธิ์ ชิมช้อปใช้
A :  ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ ชิมช้อปใช้ คือ ผู้ไม่ใช้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด และถูกเรียกคืนสิทธิ์ จำนวน 199,660 คน โดยเป็นคนกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนผ่าน

Q : ทำอย่างไรไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ ชิมช้อปใช้
 A : ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ต้องไปใช้สิทธิ์ชิมช้อปใช้ครั้งแรก ใน 14 วัน แต่ไม่จำเป็นต้องใช้จ่าย 1,000 บาท ภายในคราวเดียว เพื่อรักษาสิทธิ์และสามารถใช้จ่ายต่อไปได้จนจบมาตรการ คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

Q : ถูกตัดสิทธิ์ เรียกเงินคืน 1,000 บาท สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ไหม
  A :  หากผู้ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ไปใช้สิทธิ์ตามวันที่กำหนดจะถูกเรียกสิทธิ์คืน จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก

Q : สิทธิ์กระเป๋า G-Wallet จะถูกระงับไปด้วยหรือไม่
 A : กรณีที่ใช้สิทธิ์กระเป๋า G-Wallet 2 ภายใน 14 วัน แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์กระเป๋า G-Wallet 1 ถึงแม้กระเป๋า G-Wallet 1 จะถูกระงับสิทธิ์ แต่สิทธิ์ในกระเป๋า G-Wallet 2 ยังสามารถเติมเงินเพิ่ม และใช้ได้ต่อจนถึง 30 พฤศจิกายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก  เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง, ประเทศไทย The Comptroller General’s Department, Thailand 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top