รับแปลเอกสาร ติวพิเศษ, TOEIC, TOEFL, WORK AND TRAVEL PROGRAM​

แปลเอกสาร และ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณวุฒิจากต่างประเทศโดยตรง แปลได้ทุกอย่าง งานดี มีคุณภาพ ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย, ติวสอบ TOEFL, TOEIC, etc.

โดย อ. วุฒิญา พันธุ์ประไพ  (ครูอ๊อด)

รับแปลเอกสารราชการ

ค่าแปลเอกสาร 150-400 บาท แล้วแต่ราคาประเมิน
แปลไทย – อังกฤษ หรือ อังกฤษ – ไทย

เช่น สูติบัตร, ใบเปลี่ยนชื่อ,ทะเบียนบ้าน, ใบสมรส/หย่า, หนังสือรับรอง ฯลฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่เลยครับ
Play Video

วิดีโอแนะนำตัว

เรามีการแปลเอกสาร อย่างเป็นระบบ ด้วยทีมงานคุณภาพ สอนภาษาอังกฤษ ติวพิเศษ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผล ครูอ๊อด เอาใจใส่ นักเรียนทุกคนด้วยความรัก ในการสอน และ วิชาชีพของท่าน

ระบบการทำงานแปล

ทีมงาน

เอกสารของคุณจะได้รับการแปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์

รับเอกสารการแปล

เราจะตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำ จากนั้นเมื่อการแปลเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งเอกสารฉบับจริง พร้อมประทับตรารับรองความถูกต้อง แล้วจัดส่งให้คุณทางไปรษณีย์ EMS

ประวัติครูอ๊อด

ชื่อ: นายวุฒิญา พันธุ์ประไพ (ติวเตอร์ ครูอ๊อด)
เกิด: 19 กุมภาพันธ์ 2500
ที่อยู่ปัจจุบัน: 449/11 ม.1 ต. สันทรายน้อย อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210

การศึกษาระดับประถม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

 • ระดับมัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่น 3)
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (B.BA.) Northwood University, Midland, Michigan, U.S.A.

    วิชาเอก: การจัดการ [Major: Management]

    วิชาโท: ศิลปะการใช้ภาษา(อังกฤษ) [Minor: Language Arts (English)] จาก มหาวิทยาลัยนอร์ธวูด เมืองมิดแลนด์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา [Northwood University, Midland, Michigan, U.S.A.]

 • อาชีพปัจจุบัน: อ.สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้นตั้งแต่ ป.4 – ม.6 และ ป.ตรี
 • ประสบการณ์: สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึงปัจจุบัน (34 ปี)
 • การสอน : – เน้นการใช้หลักไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
  – สอนการวิเคราะห์ประโยคและโจทย์ปัญหา
  – สอนเทคนิคการทำข้อสอบ
  – สอนการเขียนและพูดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ
  – สอนเทคนิคการทำข้อสอบในส่วนของการค้นหาคำผิด (Error Recognition / Error Identification) ฯลฯ

นอกจากนี้ยังรับ:

 • ติวสอบ TOEIC : สำหรับผู้ที่ต้องการผลไปแสดงในการสมัครงานในองค์กรต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ
 • ติวสอบ TOEFL : สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
 • อื่น ๆ : รับปรึกษา และให้คำแนะนำ สำหรับผู้ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • หาสถานที่เรียนตั้งแต่ระดับ วิทยาลัย, วิทยาลัยการอาชีพ และ มหาวิทยาลัยใน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

Name: Mr. Wuthiya Phanprapai (Tutor Kru Odd)
Birth: Feb. 19, 1957
Present address: 449/11 M.1, T. San Sai Noi, A. San Sai, Chiang Mai 50210, THAILAND

Education:

 • Primary School – Montfort College, Chiang Mai.
 • Secondary School – Chiang Mai University Demonstration School (S.3)
 • Undergraduate – Bachelor of Business Administration (B.BA.)
  Major: Management
  Minor: Language Arts (English)
  From… Northwood University, Midland, Michigan, U.S.A.
 • Present occupation: English Tutor; teach students from grade 4 – 12, and university.
 • Experiences: I have been teaching English since 1985 till present (34 years).
 • Instruction: – focusing on English grammar & structures (using correctly)
  – teaching how to analyze problems.
  – teaching how to beat the tests.
  – how to write and speak English grammatically correct.
  – how to beat the test : Error Recognition / Error Identification.

Besides, we have also some intensive courses like Preparing for University Entrance Examination, TOEIC and TOEFL.

Other services: Giving some advice for those who are planning to study abroad as well as finding places – College, Vocational College and University in the United States for them.

Scroll to Top