มิถุนายน

มิถุนายน 2563 มีเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เกษตรกร เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้วันไหนบ้าง เท่าไหร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น

  • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยคาดว่าจะมีการเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ตามกำหนดเดิม ซึ่งจะได้รับอัตรา ดังนี้ 

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

เงินคืนภาษี VAT 5%

          สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ 

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนเมษายน 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น

  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน  25 บาท
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

          ทั้งนี้ ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือนวิธีเติมเงินเข้าบัตรคนจน
          สามารถเติมเงินเข้าบัตรคนจนได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย ทำตามขั้นตอนนี้
          1. สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วกดรหัสผ่านของบัตร
          2. เลือกโอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์
          3. เลือกบัญชีออมทรัพย์
          4. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ / เติมเงินพร้อมเพย์
          5. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
          6. ใส่หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก ที่ต้องการเติมเงิน
          7. ตรวจสอบหมายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้อง
          8. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้าบัตร แล้วกดปุ่มถูกต้อง (สามารถเติมเงินได้ 100-30,000 บาท)
          9. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แล้วกดปุ่มถูกต้อง เพื่อยืนยันการทำรายการ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

         ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปานครหลวง

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปาส่วนภูมิภาค 

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน 

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ลงทะเบียนรับสิทธิ์การไฟฟ้านครหลวง

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปาส่วนภูมิภาค     

    ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบสิทธิสวัสดิการสังคมของตนเองว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรอยู่บ้าง สามารถตรวจสอบได้ที่ govwelfare โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ          

 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก
กรมบัญชีกลางระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563 จะเข้าบัญชีวันไหนบ้าง ใครลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้แล้ว มาตรวจสอบปฏิทินกันเลยค่ะ

“โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อ-คุณแม่ที่อยู่ในครอบครัวยากจน เพราะรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท/เดือน ซึ่งจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ 
          สำหรับใครที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไว้แล้ว คงอยากทราบว่า เงินช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จะถูกโอนเข้าบัญชีวันไหน ลองมาตรวจสอบปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรจากกรมบัญชีกลางได้เลย
เงินเด็กแรกเกิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

จ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ

ดีเดย์ 10 ม.ค. 63 กรมบัญชีกลาง เริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ

กลุ่มผู้พิการ ซึ่งได้รับเบี้ยคนพิการ รายละ 800 บาทต่อเดือนตามปกตินั้น ล่าสุด ทางครม.มีมติเห็นชอบให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ และมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเบี้ยรายเดือนเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาท เริ่มจ่ายในเดือนตุลาคม 2563

ขณะเดียวกันในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดนี้ ครม.มีมติเห็นชอบให้ กองทุนคนพิการจ่ายเงินเยียวยาความเดือดร้อนของผู้พิการ 2 ล้านคนที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ รายละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานของกระทรวงพม.และกระทรวงการคลัง เพื่อให้จ่ายเงินเข้าในระบบบัญชีที่ผู้พิการใช้รับเบี้ยคนพิการทุกเดือน และคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาในเดือนนี้

ในด้านของ เด็กอ่อน สายด่วนพม. รับแจ้งเรื่องเดือดร้อนมากที่สุดคือ เด็กอ่อนไม่มีนมทาน เนื่องจากปกติได้รับการดูแลจากศูนย์เลี้ยงเด็กที่ในขณะนี้ต้องปิดให้บริการ กระทรวงพม.จึงจัดสรรเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กพร้อมเปิดรับบริจาค เด็กที่เคยได้รับการดูแลในศูนย์เลี้ยงเด็กก็จะได้รับนมผงจัดส่งถึงบ้าน นอกจากนี้ผู้ปกครองบางส่วนได้เริ่มกลับไปทำงานแล้ว จึงได้รับความเดือดร้อนจากการที่ศูนย์เลี้ยงเด็กยังไม่เปิด ทางกระทรวงจึงเริ่มทำระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับศูนย์เลี้ยงเด็กร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและอาจจะกลับมาเปิดทำการได้

ส่วนด้าน ผู้สูงอายุ กระทรวงได้ทำเป็นคู่มือเพื่อไกด์ไลน์วิธีดูแลตัวเอง ซึ่งในจุดนี้ยังไม่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลติดเชื้อโรคโควิด-19

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top