แจก 5000 บาท

สรุปทุกประเด็น เจาะลึกทุกข่าวสาร แจกคนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ลงทะเบียนอย่างไร

        จากการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วทุกพื้นที่ ทางภาครัฐจึงออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว โดยการแจกเงินคนละ 15,000 บาท ให้กับแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระ แต่มีหลายคนเกิดคำถามว่า ผู้ประกันตนในระบบอย่าง มาตรา 39 และ มาตรา 40 ซึ่งประกอบอาชีพอิสระเช่นกัน จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้ ได้แก่…

          – แรงงานนอกระบบ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีประกันสังคม เช่น ค้าขาย, รับจ้าง, ลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างรายวัน และอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่เคยสมัครประกันสังคม
          – ผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งหมายถึง คนที่เคยทำงานประจำ ส่งประกันสังคมในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ยังส่งเงินประกันสังคมต่อด้วยตัวเอง
          – ผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานทั่วไป อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่ได้สังกัดองค์กรใด ๆ สมัครใจทำประกันสังคมด้วยตัวเอง
          – ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างในสังกัดองค์กรต่าง ๆ ที่นายจ้างทำประกันสังคมให้) ที่ส่งเงินยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งคนกลุ่มนี้ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินในกรณีว่างงาน เมื่อต้องว่างงานจากผลกระทบโควิด 19 สามารถลงทะเบียนรับเงินในมาตรการนี้ได้เช่นกัน

โควตาที่รัฐบาลแจกเงินสำหรับมาตรการนี้

          แรงงานไทยตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาดังกล่าวข้างต้น จำนวน 3,000,000 คน

จำนวนเงินที่จะได้รับ

          – คนละ 15,000 บาท
          – แบ่งจ่ายเป็น 3 เดือน จำนวนเงินเดือนละ 5,000 บาท ได้แก่ เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน

วิธีการลงทะเบียนรับเงิน

          – เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
          – หากไม่สะดวกทางออนไลน์ สามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย
          – กระทรวงการคลังจะเป็นผู้เช็กคุณสมบัติว่ารายชื่อดังกล่าว อยู่ในข่ายผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่
          – เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ แต่หากต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม อาจใช้เวลานานกว่านั้น

เริ่มลงทะเบียนเมื่อไร

          – วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการลงทะเบียน

          – หมายเลขบัตรประชาชน
          – ข้อมูลบริษัทนายจ้าง (กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือประจำ)
          – ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดโควิด 19
          – ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร
          อย่างไรก็ตาม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมอัดงบเพิ่มให้เพื่อให้ครอบคลุม หากมีประชาชนเดือดร้อนเกินเป้า 3 ล้านรายที่กำหนดไว้ ว่าแล้วก็เตรียมเอกสารและข้อมูลตัวเองให้พร้อม แล้วรอลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศได้เลย เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน…

1 thought on “สรุปทุกประเด็น เจาะลึกทุกข่าวสาร แจกคนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ลงทะเบียนอย่างไร”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top